500 – 1000 m2

500 – 1000 m2

Bán đất tiền đường du lịch Cúc Phương, 15×60 m2, đường rộng 40 m, 320 triệu. 8/11/2017

Bán đất tiền đường du lịch Cúc Phương, 15×60 m2, đường rộng 40 m, 320 triệu.

Giá: 320 triệu
Điện thoại: 01673334129
Diện tích: 900
Vị trí: Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình.